مکان شما : صغحه نخست چشم انداز رایتک
چشم انداز رایتک

چشم انداز رایتک

موسسه آموزش رایتک ، با همکاری با موسسه آموزش عالی آرمان که آرمان با اخذ مجوز قطعی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال 1386 فعالیت اصلی خود را در سه حوزه آموزش، پژوهش و نشر آغاز نموده است .

این موسسه به عنوان رکنی اثر گذار در عرصه آموزش کشور همچون پل ارتباطی میان دانشگاهیان و صنعت، ایفای نقش نموده و بعنوان سازمانی یادگیرنده و متعهد به جامعه ، با نگاهی رو به آینده و همگام با تحولات علمی و فناوری ، بر آن است متخصصانی کارآمد و کارآفرین برای توسعه کشور آموزش دهد .

این موسسه مأموریت خود را گسترش و ارتقای خدمات آموزشی، تولید و انتشار کتب، نشریات، ارائه محصولات و خدمات مبتنی بر شش حوزه مدیریت ، معماری ، دکوراسیون داخلی ، عکاسی ، روشنایی و نورپردازی و آموزش غیرحضوری تعریف نموده است .

لذا می کوشد تا درافق چشم انداز سازمانی خود ،سرآمد و پیشرو درسطح ملی ومطرح درسطح بین المللی باشد .

این سرآمدی و پیشروی می بایست در تمامی فرآیندهای آموزشی اعم از نیازسنجی،‌برنامه ریزی ،‌اجرا و ارزیابی دوره های آموزشی حاصل شود.

چشم انداز موسسه :

  • ارائه آموزشهای مرتبط با نیاز بازار کار .
  • تربیت نیروهایی، با دانش و مهارت های فنی بالا .
  • مطرح شدن به عنوان یک Brandمعتبر آموزشی در کشور .
  • مطرح شدن به عنوان یک منبع معتبر معرفی نیروی انسانی در بازار کار .
  • مطرح شدن به عنوان یک مرکز معتبر اجرای پروژه های تحقیقاتی دولت و بخش خصوصی

تلفن مشاوره مشاوره رایگان