مکان شما : صغحه نخست مزایای یادگیری غیرحضوری در رایتک
مزایای یادگیری غیرحضوری در رایتک
مزایای آموزش های غیر حضوری

ردیف دوره های حضوری دوره های غیر حضوری
1 آموزش در یک مکان و زمان خاص آموزش در هر زمان و هر مکان
2 گذراندن الزامی دروس پیش نیاز آموزش بدون پیش نیازهای یکسان
3 این دوره ها شهریه ی بالایی دارند شهریه ی حدود یک سوم دوره های حضوری
4 مدت زمان طولانی و صرف وقت زیاد انتخاب سرعت و روال آموزش با توجه به نیازهای فردی
5 سرعت آموزش بر اساس دانشجویان هر کلاس آموزش فردی در کنار یادگیری مشارکتی
6 عدم بهره مندی دانشجویان شهرستانی از اساتید پایتخت امکان استفاده از تجربیات اساتید برتر در پایتخت
7 گواهینامه معتبر دارد عدم تفاوت بین گواهینامه حضوری و غیر حضوری

تلفن مشاوره مشاوره رایگان